Contributie

Contributie
Ieder lid van de Scouting Sint Joris Maasniel betaalt evenveel contributie. Onze contributie bedraagt momenteel € 100 per jaar.
Wij vragen éénmalig € 18,50 inschrijfgeld, hier krijgt u wel een groeps T-shirt voor terug.
De contributie wordt 1x per 3 maanden geïnd via automatische incasso.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan na de 3de kijkdag, zodra ze lid worden contributie betalen.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie.
Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie. zodra deze afmelding ingediend is stopt de betaling het eerst volgende kwartaal.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie .Deze kosten verschillen per Speltak en per kamp/bivak afhankelijk van de activiteiten en de locatie.

Per Speltak wordt er met de ouders/leden gecommuniceerd over het kamp/bivak, betreffende aanmelden en kosten.

 

IMG 7221         tent